Sede electrónica Ayuntamiento de Sada

09:40:01 Domingo 19 de mayo 2024

Información

PERSONAL

19/12/2023

Resultados de la fase de concurso y totales proceso de una plaza de Técnico Animador Sociocultural

EXP: 2023/E001/000017

Resultados da fase de concurso e cualificacións totais do proceso selectivo para a provisión en propiedade polo sistema de concurso-oposición por quenda libre dunha praza de funcionario denominada: Técnico en Animación Sociocultural, pertencente á escala de administración especial, subescala técnica, grupo B, incluída na oferta de emprego público do Concello de Sada para 2022 de estabilización OEPE 17-2022 (Estabilización)


Justificantes de Publicación: