Sede electrónica Concello de Sada

15:29:01 Martes 24 de novembro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

24/11/20

Nomeamento de funcionario de carreira da Policía Local


Persoal

24/11/20

Resolución da convocatoria para a concesión do desempeño en comisión de servizos do posto de técnico de administración xeral de urbanismo,medio ambiente e policía urbana (PS 40-2020)


Persoal

20/11/20

Corrección da convocatoria de proceso selectivo (PS 45-2020) para o desempeño en réxime de comisión de servizos do posto de Policía local da unidade de seguridade cidadá (C/C1)


Persoal

12/11/20

Convocatoria de procesos selectivos (PS 45-2020) para o desempeño en réxime de comisión de servizos dos postos: a) Inspector, xefe da Policía Local (A/A2) b) Policía local da unidade de seguridade cidadá (C/C1)


Secretaría

6/11/20

Aprobación inicial da modificación do Regulamento Orgánico Municipal(ROM)publicación no boletín oficial da provincia (BOP)


Persoal

6/11/20

Aprobación da bolsa de emprego con carácter interino para a cobertura de prazas da Escala de Administración Especial, subescala técnica, clase técnicos medios, denominación: bibliotecario/a (grupo A/subgrupo A2 de clasificación) do Concello de Sada, resultado do PS 6-2020


Secretaría

27/10/20

Anuncio da comisión xestora da Mancomunidade "As Mariñas" de aprobación provisional dos estatutos.


Secretaría

27/10/20

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno para o 29-10-2020


Persoal

27/10/20

Resultados do 2º exercicio, finais, relación de aprobadas e proposta de bolsa do proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de bibliotecario/a PS 6-2020


Persoal

27/10/20

Convocatoria de proceso selectivo para o desempeño en réxime de comisión de servizos do posto de técnico de administración xeral de urbanismo e medio ambiente (A/A1) PS 40-2020