Sede electrónica Concello de Sada

18:43:18 Martes 26 de maio 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría

25/05/20

Convocatoria de sesión ordinaria do Pleno para o 28-5-2020


Persoal

22/05/20

Circular 7-2020: Plan-protocolo de reincoporación do persoal municipal ante o Covid-19


Intervención

20/05/20

Exposición pública do expediente de Modificación de Crédito 6/2020 (Transferencia de crédito 3/2020) Anuncio publicado no BOP núm.70, do 19-5-2020


Intervención

20/05/20

Exposición pública do expediente de Modificación de Crédito 5/2020 (Crédito Extraordinario 1/2020) Anuncio publicado no BOP núm.70, do 19-5-2020


Secretaría

13/05/20

Convocatoria de sesión extraordinaria e urxente do Pleno para o 15-5-2020


Tesourería

13/05/20

Instrución sobre o procedemento a seguir para presentar garantías nas modalidades de avais e seguros de caución na Tesourería municipal durante o período de validez do estado de alarma


Persoal

8/05/20

Actualización da bolsa de emprego de Traballador/a Social 7-5-2020


Persoal

31/03/20

Circular 5/2020 sobre o permiso retribuído recuperable por mor do COVID-19


Persoal

24/03/20

Publicación no Boletín Oficial da Provincia da resolución de adiamento do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza da Escala de Administración Xeral Subescala De Xestión (A/A2)correspondente á Oferta de Emprego Público 2016


Contratación

23/03/20

Resolución de Alcaldía sobre medidas en materia de contratación en relación co COVID-19