Sede electrónica Concello de Sada

20:23:14 Xoves 29 de outubro 2020
Estás en:

Detalle trámite

Comunicación Previa para a Talla e Saca de Madeira

O procedemento de "Comunicación Previa para a Talla e Saca de Madeira" regula a obriga de presentar nas oficinas municipais unha comunicación previa por escrito antes do comezo das actividades. Isto farase sen prexuízo da necesaria obtención, con carácter previo, doutros permisos ou autorizacións que sexan necesarios conforme á normativa vixente.

Persoas físicas e/ou xurídicas que desexen realizar unha Comunicación Previa para a Talla e Saca de Madeira.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude Comunicación Previa para a Talla e Saca de Madeira.
  • Autorización da Xunta de Galicia. Autorización para proceder á corta, expedida pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.
  • Plano de situación. Plano detallando a localización xeográfica onde se realizará a corta, e zonas de ocupación da vía pública, se fose necesaria.
  • Fotocopia do Seguro de Responsabilidade Civil
  • Xustificante do Depósito da Garantía

Nome: Comunicación Previa para a Talla e Saca de Madeira.

Unidade tramitadora: Medio Ambiente.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Taxas/impostos: Consultar la ordenanza reguladora del apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.