Sede electrónica Concello de Sada

02:35:30 Martes 5 de marzo 2024

Información

PERSOAL

17/11/2023

Resultados 1º exercicio proceso selectivo dunha praza de Técnico en Animación Sociocultural

EXP: 2023/E001/000017

Resultados do primeiro exercicio do proceso selectivo para a provisión en propiedade polo sistema de concurso-oposición por quenda libre dunha praza de funcionario denominada: Técnico en Animación Sociocultural, pertencente á escala de administración especial, subescala técnica, grupo B, incluída na oferta de emprego público do Concello de Sada para 2022 de estabilización OEPE 17-2022


Xustificantes de Publicación: